Marti, 24 decembrie 2013

Ce este consultanta de investitii si ce presupune aceasta, conform reglementarilor CNVM

Foto: Asociatia Brokerilor

Consultanta de investitii reprezinta recomandarea personala data unui client, la cererea acestuia sau la initiativa firmei de investitii, in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare.

Exprimarea unei recomandari exclusiv prin intermediul  canalelor de distributie sau catre public nu reprezinta o recomandare personala data unui client (este recomandare pentru investiții in instrumente financiare).

Consultantii de investitii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de CNVM. care presteaza cu titlu profesional servicii de consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare. Consultantul de investitii, persoana fizica, poate presta servicii de consultanta in nume propriu sau in numele unei singure societati de consultanta de investitii.

Consultanta de investitii poate fi prestata de societatile de brokeraj, de societatile de administrare a investitiilor (SAI). și de consultanți de investiții, persoane fizice si juridice, autorizate de CNVM.

Consultantul de investitii, persoana juridica, are un capital social reprezentand echivalentul in lei a minimum 20.000 euro si cel putin un angajat autorizat de C.N.V.M. in calitate de consultant de investitii.

Persoana din cadrul unei societati de brokeraj care ofera consultanța de investiții trebuie sa aiba calitatea de agent de servicii de investiții financiare, sa aiba studii superioare absolvite și sa faca dovada ca a urmat un curs de pregatire in acest domeniu.

Prestarea de servicii de consultanta de investitii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achizitionarea sau instrainarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum şi decontarea tranzactiilor, inclusiv detinerea de disponibilitati baneşti sau instrumente financiare in contul investitorilor.

Ce trebuie sa contina prospectul de consultanta

Consultantii de investitii au obligatia de a inmana clientilor prospectul de consultanta anterior prestarii de servicii de consultanta.

Prospectul de consultanta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a)      In cazul consultantului de investitii persoana fizica: un rezumat al pregatirii şi experientei profesionale, adresa şi numarul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activitatii de consultanta şi tipul de instrumente financiare pentru care acorda consultanta, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanta percepute;

b)      In cazul consultantului de investitii persoana juridica: datele de identificare ale societatii, numele administratorilor societatii, numele consultantului/ consultantilor de investitii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajati ai societatii şi rezumatul pregatirii şi experientei profesionale a acestora, descrierea activitatii de consultanta şi tipul de instrumente financiare pentru care societatea acorda consultanta, posibilele conflicte de interese, precum şi tarifele de consultanta percepute

Prospectul de consultanta trebuie actualizat şi retransmis clientilor ori de cate ori apar modificari in continutul acestuia.

Sursa: prezentare Paul Baranga, director al Centrului de Cercetare si Formare Profesionala din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), cu ocazia unei conferinte organizate ieri de Asociatia Brokerilor pe tema managementului de portofoliu

catalin.ciocan@economictimes.ro

Lasati un comentariu