Vineri, 11 aprilie 2014

Ce informatii trebuie sa ceara consultantii de investitii inainte sa va administreze portofoliul

Foto: Asociatia Brokerilor

Atunci cand ofera un serviciu de investitii de tipul administrarii de portofoliu sau consultanta de investitii unui client, societatile de brokeraj. trebuie sa tina seama de obiectivul investitional si de profilul respectivului client (retail/profesional) constituit pe baza informatiilor furnizate de acesta.

In acest sens, societatea de brokeraj respectiva va obtine de la client informatiile necesare cu privire la cunostintele si experienta sa in domeniul investitiilor financiare, situatia financiara a acestuia si obiectivele investitionale, astfel incat societatea sa fie in masura sa recomande respectivului client serviciile de investitii si instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.

Informatiile obtinute trebuie sa-i permita brokerului sa cunoasca faptele esentiale cu privire la client si sa aiba o baza suficienta pentru a considera, tinand seama de natura si de dimensiunea serviciului prestat, ca tranzactia pe care intentioneaza sa o recomande indeplineste criteriile urmatoare:

–        corespunde obiectivelor investitionale ale clientului respectiv;

–        ia in considerare daca clientul are posibilitatea financiara de a suporta orice risc de investitie asumat in conformitate cu obiectivele sale investitionale;

–        ia in considerare daca clientul are experienta si cunostintele necesare pentru a intelege riscurile pe care le implica tranzactia sau administrarea portofoliului sau.

In cazul in care societatea de brokeraj presteaza un serviciu de investitii pentru un client profesional, aceasta este indreptatita sa presupuna ca, in ceea ce priveste produsele, tranzactiile si serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experienta si de cunostinte necesar.

De asemenea, in cazul in care serviciul de investitii acordat unui client profesional consta in furnizarea de consultanta pentru investitii, firma de brokeraj este indreptatita sa presupuna ca respectivul client este, din punct de vedere financiar, in masura sa suporte orice risc legat de investitie, asumat in conformitate cu obiectivele sale investitionale.

Informatiile cu privire la situatia financiara a clientului includ, dupa caz, informatii privind sursa si marimea venitului sau regulat, activele sale, inclusiv cele lichide, investitii si proprietati imobiliare, precum si angajamentele sale financiare regulate.

Informatiile cu privire la obiectivele investitionale ale clientului includ, dupa caz, informatii privind durata pe care clientul doreste sa-si pastreze investitia, preferintele sale in materie de risc, profilul sau de risc, precum si scopurile investitiei.

In cazul in care societatea care presteaza un serviciu de investitii de tipul administrarii de portofoliu si consultanta pentru investitii nu obtine informatiile necesare in vederea realizarii evaluarii clientilor si a oportunitatii serviciului de investitii prestat, nu va recomanda clientului servicii de investitii sau instrumente financiare.

Pe baza informatiile obtinute, societatea de brokeraj va proceda la clasificarea clientilor si va notifica clientii noi si clientii existenti cu privire la incadrarea acestora in categoria clientilor de retail, clientilor profesionali sau contra-partilor eligibile.

Informatiile referitoare la cunostintele si la experienta unui client in domeniul investitiilor includ urmatoarele, in masura in care corespund cu privire la natura clientului, natura si extinderea serviciului care urmeaza a fi prestat si la tipul produsului sau tranzactiei avute in vedere, inclusiv complexitatea si riscurile asociate:

a)      tipurile de servicii, de tranzactii si de instrumente financiare cu care este familiarizat clientul;

b)      natura, volumul si frecventa tranzactiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum si perioada in care s-au realizat;

c)      nivelul de educatie si profesia sau profesia anterioara, daca este relevanta, a clientului.

Societatea de brokeraj este indreptatita sa se bazeze pe informatiile furnizate de clientii sai, in afara cazului in care are sau ar trebui sa aiba cunostinta de faptul ca informatiile sunt in mod evident perimate, eronate sau incomplete.

Sursa: prezentare Paul Baranga, director al Centrului de Cercetare si Formare Profesionala din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), cu ocazia unei conferinte organizate ieri de Asociatia Brokerilor pe tema managementului de portofoliu

catalin.ciocan@economictimes.ro

Lasati un comentariu