Vineri, 03 aprilie 2015

CNVM decide cine actioneaza in mod concertat la SIF-uri

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis un proiect de instructiuni care prevede modalitatile in care sunt stabilite persoanele care actioneaza in mod concertat la SIF-uri.

Astfel, potrivit proiectului care este in dezbatere publica pana pe 9 martie 2012, „in situatia in care, in urma verificarilor realizate in baza documentelor primite precum si a altor documente aflate la dispozitia sa, CNVM constata ca sunt incidente prevederile articolului 286 indice 1 din Legea 297/2004 si ale prezentei instructiuni dispune depozitarului central sa opereze in evidentele sale suspendarea, iar conducerii SIF sau a SAI care administreaza o SIF sa ia masurile necesare, astfel incat actionarii pentru care CNVM a confirmat ca au drepturile de vot suspendate sa nu poata exercita in adunarea generalaă a actionarilor drepturile de vot aferente pozitiei detinute cu nerespectarea prevederilor referitoare la limita de 5%”.

Anterior adunarilor generale ale actionarilor, administratorii sunt obligati sa verifice, pentru actionarii inregistrati la data de referinta, detinerile care depasesc pragul de 5% din capitalul social si sa informeze corespunzător si sa transmita CNVM, nu mai tarziu de 10 zile anterioare AGA, orice documente sau informatii care au stat la baza calcularii respectivelor detineri.

CNVM confirma ridicarea suspendarii dreptului de vot in situatia in care constata ca prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr.297/2004 nu mai sunt incidente.

Lasati un comentariu