Vineri, 24 ianuarie 2014

Ghidul impozitarii veniturilor din tranzactiile cu titluri de valoare

I. Obligatiile legale ale Intermediarilor fata de Ministerul Finantelor Publice si fata de contribuabil, incepand cu data de 1 iulie 2010.

1. In relatia cu Ministerul Finantelor Publice

 • Depunerea Declaratiei informative privind totalul castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru fiecare contribuabil, anual pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat – Art. 66 alin.(6) lit.c)

Procedura de aplicare a art. 66 alin.(6) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

2. In relatia cu beneficiarul de venit (clientul)

 • Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, la fiecare tranzactie, indiferent de perioada de detinere – Art. 66 alin.(4^2)
 • Calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil – Art. 66 alin.(6) lit.a)
 • Transmiterea catre fiecare contribuabil, in forma scrisa, a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor brute pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 ale lunii urmatoare trimestrului – Art. 66 alin.(6) lit.b)

Procedura de aplicare a art. 66 alin.(6) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

II. Obligatiile legale ale contribuabililor fata de Ministerul Finantelor Publice, incepand cu data de 1 iulie 2010

Trimestrial:

Determinarea castigului net/pierderii nete la sfarsitul fiecarui trimestru ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pe baza declaratiei de impunere trimestriale – Art. 66 alin (5). Din discutiile purtate cu reprezentanti ai M.F.P., pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010, determinarea castigului net/pierderii nete la sfarsitul fiecarui trimestru se face ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate incepand cu 1 iulie 2010, si nu se cumuleaza cu cele inregistrate incepand cu data de 1 ianuarie 2010 deoarece in aceasta perioada se aplica alte prevederi.

Castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru se impune cu o cota de 16% – Art. 67 alin.(3) lit.c).

 • Obligatia calcularii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala, in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriala, prin luarea in calcul a impozitului stabilit la sfarsitul trimestrului anterior. Termenul de declarare constituie si termen de plata a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala – Art. 67 alin.(3) lit.a).
 • Impozitul de plata/de restituit se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru si plata anticipata aferenta trimestrului anterior:
  • Depunerea Declaratiei de impunere trimestriala pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru – Art. 67 alin.(3) lit.a);
  • Virarea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru – Art. 67 alin.(3) lit.a);

Anual:

 • Determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale - se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului si este egal cu castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul trimestrului 4 al anului fiscal respectiv – art. 66 alin. (5^1) ;
 • Determinarea castigului net anual impozabil /pierderii nete anuale – se determina ca diferenta intre castigul net anual/pierderea neta anuala diminuat cu pierderile reportate din anii fiscali anteriori - art. 66 alin. (5^1). Castigul net anual impozabil /pierderea neta anuala se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere – art. 66 alin. (5^1) ;
 • Impozitul anual de plata / de restituit se determina  ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si plata anticipata aferenta castigului net determinat la sfarsitul trimestrului IV – Art. 67 alin.(3) lit.a^1);
 • Castigul net anual impozabil se impune cu o cota de 16%, pe baza declaratiei de impunere – Art. 67 alin.(3) lit.a^1);
 • Depunerea Declaratiei de impunere anuale pentru castigul net anual, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului – Art. 83 alin.(1) si (2);

Obligatia calcularii si virarii impozitului pe castigul net anual impozabil datorat, revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere depusa. Impozitul anual de plata/de restituit se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si plata anticipata aferenta castigului net determinat la sfarsitul trimestrului IV – Art. 67 alin.(3) lit.a)^1. Pierderea neta anuala stabilita prin declaratia de impunere anuala se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi, astfel – Art.67 alin.(5):

 • Reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi
 • Dreptul de report este personal si netransmisebil
 • Pierderea reportata, necompensata dupa expirarea celor 7 ani reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

III. Pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2010 se aplica urmatoarele reguli (art. II din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal):

 • pentru perioada 1 ianuarie –30 iunie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade in functie de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si respectiv 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual.
 • Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale se compenseaza cu castigul net similat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2010. Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra castigului net anual impozabil aferent anului 2011.
 • Obligatiile fiscale sunt cele in vigoare in perioada respectiva, respectiv:

- Intermediarii vor vira la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii iulie 2010, impozitul de 1% calculat si retinut pe castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizat de clienti/contribuabili in luna iunie 2010 - Art. 67 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in vigoare in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010;

- Intermediarii vor transmite contribuabililor, pana la data de 28 februarie a anului 2011, in forma scrisa, informatiile privind castigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010 - Art. 66 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in vigoare in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010;

- Intermediarii au obligatia depunerii Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, pana la data de 28.02.2011, in vederea definitivarii impozitarii castigurilor obtinute in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2010 – Art. 93 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in vigoare in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010;

Contribuabilii au obligatia determinarii castigului net/pierderii nete aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2010 in functie de perioada de detinere si se va asimila castigului net anual/pierderii nete anuale. De asemenea, mai au obligatia determinarii impozitului aferent acestei perioade prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si 16%, in functie de perioada de detinere mai mica de 365 de zile, respectiv mai mare de 365 de zile, asupra castigul net aferent perioadei respective – Art. 66 alin.(5) si Art. 67 alin.(3) lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in vigoare in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010;

- Contribuabilii au obligatia depunerii Declaratiei de impunere pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010 in baza careia vor stabili impozitul pe venitul net anual impozabil, pana la data de 25 mai 2011, conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in vigoare in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010;

Contribuabilii au obligatia virarii, pana la data de 25 mai 2011, impozitul pe venitul net /castigul net datorat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2010, conform prevederilor art. 84 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in vigoare in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010;

- Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010. Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numa asupra castigului net anual impozabil aferent anului 2011.

IV. In ceea ce priveste veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare derivate, potrivit Art.I pct. 40 din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal), acestea reprezinta venituri impozabile in Romania, incepand cu data de 1 iulie 2010.

Avand in vedere modificarile aparute mentionate mai sus, urmeaza ca M.F.P., C.N.V.M. si A.N.A.F. sa emita norme de aplicare a noilor prevederi aplicabile incepand cu data de 1 iulie 2010, inclusiv in ceea ce priveste continutul formularelor/declaratiilor.

Sursa: Asociatia Brokerilor

Lasati un comentariu